Project

Rädeckerstraat Elst

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft CR Projectbureau de herinrichting van de Rädeckerstraat te Elst op zich genomen.

Hierbij is de volledige bovengrondse situatie meegenomen, van de verhardingen tot het groen.

De bushaltes zijn behouden, evenals de bestaande bomen. De parkeerplaatsen zijn breder geworden en in elementenverharding uitgevoerd. Overal waar plek was is er groen toegevoegd om de straat een groenere uitstraling te geven.

Opdrachtgever

Gemeente Overbetuwe

Waar kunnen wij u mee helpen?