Project

Herinrichting Zandstraat-Oost

CR Projectbureau heeft in opdracht van de gemeente West Maas en Waal de opdracht gekregen om de Zandstraat-Oost te vernieuwen.

Door de Zandstraat-Oost is veel sluipverkeer door grote voertuigen, deze voertuigen ziet de gemeente West Maas en Waal liever over de Van Heemstraweg gaan.

Hierom de vraag om de Zandstraat-Oost te vernieuwen, het asfalt eruit en meer groen erin.

De gehele rijbaan is in de huidige situatie in asfalt uitgevoerd en van een behoorlijke breedte.

Om het sluipverkeer te verminderen worden er wegversmallingen aangebracht en hierin worden goede groeiplaatsen voor nieuwe bomen gecreëerd zodat deze tot hun volwassen grootte uit kunnen groeien.

De huidige parkeerplaatsen worden omgevormd tot mooie groenstroken en het parkeren zal voortaan op de rijbaan gebeuren.

De rijbaan zelf wordt ook aangepakt, het asfalt wordt verwijderd en er komen elementenverhardingen voor terug. Deze zijn overeenkomend met de verhardingen in de aansluitende Dijkstraat.

De nieuwe kolken zullen worden afgekoppeld en door het aanbrengen van meer groen zal het ontwerp meer klimaatadaptief zijn.

Met de beplantingen wordt ook rekening gehouden met de biodiversiteit zodat deze aantrekkelijk is voor insecten zoals vlinders en bijen.

Opdrachtgever

Gemeente West Maas en Waal

Waar kunnen wij u mee helpen?