Project

Herinrichting Tweede Oude Hesselaan, Nijmegen

Meer informatie?

Vragen? We helpen je graag! info@crprojectbureau.nl

026 - 361 47 72

De gemeente Nijmegen heeft CR-projectbureau opdracht gegeven voor het maken van tekeningen, bestek en een kostenraming voor het herinrichten van het bovengronds infra en het vervangen van de riolering in de Tweede Oude Heselaan, een woonstraat in Nijmegen nabij het centrum. CR heeft het project gefaseerd uitgevoerd in een voor-ontwerpfase, definitief-ontwerpfase en bestekfase.

Dit heeft geresulteerd in een ontwerp, waarbij de straat volledig heringericht is met een asfalt rijbaan, gescheiden asfalt fietspaden en trottoir aan weerszijden.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Waar kunnen wij u mee helpen?