Project

Herinrichting speellocaties gemeente Arnhem

Meer informatie?

Vragen? We helpen je graag! info@crprojectbureau.nl

026 - 361 47 72

In opdracht van de Gemeente Arnhem hebben we dertien speellocaties in de wijken Kronenburg en Vredenburg uitgewerkt.

Werkzaamheden:

Het in kaart brengen van de huidige staat, toetsing aan de hand van de speelcirkelkaart en opstellen herinrichtingsplannen voor het aanpassen van de speellocaties. Na akkoord op de inrichtingsvoorstellen deze vertalen naar een werkomschrijving waarmee verschillende marktpartijen zijn benaderd.  Daarnaast is om de financiële haalbaarheid te toetsen is voor alle afzonderlijke inrichtingsvoorstellen een kostenraming opgesteld.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Waar kunnen wij u mee helpen?