Project

Advisering, werkvoorbereiding

Opstellen advies, begeleiden proces van maken ontwerp tot en met begeleiding realisatie voor de aanplant van inheemse (PNV) boomsoorten in het buitengebied van de gemeente. Begin dit jaar zijn 600 bomen aangeplant in het buitengebied. Hierbij is rekening gehouden met het Handboek-bomen, (bio)diversiteit.

Opstellen advies, begeleiden proces van maken ontwerp tot en met begeleiding realisatie groeninrichting woonwijken.

Opdrachtgever

Gemeente West Maas en Waal

Waar kunnen wij u mee helpen?