Project

Mono projecten bomen 2019-2020

Meer informatie?

Vragen? We helpen je graag! info@crprojectbureau.nl

026 - 361 47 72

Advies, ontwerp en begeleiding.

In de gemeente Ede zijn langs de wegen veel lanen met essen aangeplant in monocultuur. Op dit moment staan de essen in Nederland onder druk doordat veel essen zijn aangetast door de essentaksterfziekte. In Ede is een deel van de essen ook aangetast door de essentaksterfziekte. Tevens is de kastanjebloedingsziekte al jaren actief met name in lanen met kastanjes aangeplant in monocultuur. Tevens zijn plagen als bladluis en eikenprocessierupsen aan de orde van de dag. Deze bomen moeten gefaseerd vervangen worden.

Hierbij moeten vooral soorten aangeplant worden die bijdragen aan de biodiversiteit en het voorkomen van hittestress toegepast worden. Door een burgerparticipatie traject worden omwonenden betrokken bij de inrichting van hun straten.

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Waar kunnen wij u mee helpen?