Project

Binnenstad rioolvervanging en afkoppelen (klimaat adaptieve maatregelen)

Onderzoek naar wateroverlast. Opstellen maatregelenplan en hemelwaterstructuurvisie. Ontwerp, bestek en begeleiding realisatiefase.

Opdrachtgever

Gemeente Doesburg

Waar kunnen wij u mee helpen?