Project

Binnenstad Doesburg

Doesburg heeft heel veel wateroverlast in de stad bij grote hoeveelheden regen. De straten in het oude centrum zijn verhard en de afvoer is niet berekend op heftige buien. De gemeente Doesburg is druk bezig om regenwater zo snel mogelijk af te voeren uit het centrum naar de gracht en andere regenwaterberging in de parken rondom. Voor diverse straten in de binnenstad hebben wij een ontwerp gemaakt voor het scheiden van de riolering en de afvoer van het regenwater.

Voor het Theo Colenbranderplantsoen hebben we bijvoorbeeld een ontwerp gemaakt om het water dat uit de hemelwaterafvoer stroomt in het parkje op te vangen en vervolgens vertraagt af te voeren richting de gracht.

Opdrachtgever

Gemeente Doesburg

Waar kunnen wij u mee helpen?