Project

Bergbezinkbassin Gemeente Overbetuwe

Meer informatie?

Vragen? We helpen je graag! info@crprojectbureau.nl

026 - 361 47 72

In opdracht van de Gemeente Overbetuwe hebben we een Definitief Ontwerp en bestek voor aanleg van een bergbezinkbassin opgestelt.

Werkzaamheden:

Het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp vertalen naar een bestek met bijhorende tekeningen. Op basis van het definitief bestek opstellen van een raming, zodoende de financiële haalbaarheid kan worden getoetst. Verder het verzorgen van de aanvraag en leverantie voor de electro-mechanische inrichting en verzorgen van het vergunningentraject.

Na opstellen van het bestek, het verzorgde CR-projectbureau het aanbestedingstraject, inclusief gunningsadvies.

Opdrachtgever

Gemeente Overbetuwe

Waar kunnen wij u mee helpen?